صفحه اصلی / آموزش رایگان / آموزش بافت روتختی با موتیف

آموزش بافت روتختی با موتیف

آموزش بافت روتختی با موتیف، در ظاهر فقط برای بافت پتو و روتختی است

اما با آموزش “موتیف” میتوانید کوسن و رومیزی و حتی مانتو و لباس ببافید!

در اینجا تاکید ما روی آموزش بافت روتختی با موتیف است.

با ما همراه باشید…

آموزش بافت پتو و روتختی قلاب بافی با نقشه

آموزش بافت روتختی با موتیف

خیلی از هنرجوها برای سایز پتو سوال داشتند و نمیدونستند چه اندازه ای ببافند
اینجا سایزهای مختلف رو براتون گذاشتیم

پتویی نوزاد ۸۰×۹۰

پتوی بچه گانه ۱۱۰*۱۴۰

یک نفره ۲۲۰×۱۶۰

 دونفره ۲۲۰×۲۴۰

آموزش بافت روتختی با موتیف

برای بدست آوردن تعداد موتیف پتو

اندازه پتو را تقسیم بر اندازه موتیف کنید

چون پتو مربعی است(برای نوزاد)
(برای بزرگسال پتو مستطیلی درمیاد)

عددبدست آمده رو در خودش ضرب کنید

آنوقت متوجه میشید چندتا موتیف باید ببافید

پس باید حاشیه ای که میخواین در آخر دور پتو ببافید رو از اندازه پتو کم کنید

اونوقت اندازه بدست اومده رو تقسیم بر اندازه موتیف کنید

آموزش بافت روتختی با موتیف

برای مثال

شما برای هر طرف پتو میخواید ۵ سانت حاشیه ببافید

اونوقت باید ۵+۵ کنید

جواب بدست اومده رو از ۱۰۰ که اندازه پتو هست کم کنید

بعد ۱۰۰_۱۰=۹۰

۹۰ رو تقسیم بر اندازه موتیف کنید

حاشیه دور پتو رو میتونید هرکدومشون رو بصورت نوار ببافید

و به پتو بدوزید یا اینکه از خود بافت دونه بگیرید

آموزش بافت روتختی با موتیف

خبر خوب اینکه

اگر شما آموزش نقشه خوانی موتیف رو یاد بگیرید

میتوانید به راحتی از روی نقشه هر مدل موتیفی دیدید ببافید

برای مثال به پتو و نقشه زیر نگاه کنید

آموزش بافت روتختی با موتیف در واقع فقط بافت موتیف و اتصال آنهاست

آموزش بافت روتختی با موتیف

آموزش بافت روتختی با موتیف

آمورش بافت پتوی زیر را به صورت خلاصه ببینید

آموزش بافت روتختی با موتیف

آموزش بافت پتو نوزاد
این پتو به صورت یکسره بافته میشود سایز پتوی نوزاد هفتاد در هفتاد بگیرید
به اندازه هفتاد سانتی متر زنجیره بزنید تعداد زنجیره ها باید تقسیم بر شانزده به علاوه نه باشد

رج اول : سه زنجیره به عنوان یک بافت پایه بلند زده سپس روی زنجیره های بعد هشت پایه بلند زده -یک زنجیره-یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره(هر زنجیره که میزنید رج قبل یک زنجیره ول کنید)دوباره نه پایه بلندزده و بافت را تکرار کنید در انتها نه پایه بلند باید روی کار بیفتد
رج دو و سه و چهار طبق رج اول

رج پنج : بافت را برعکس میکنیم یعنی ابتدا سه زنجیره زده یک زنجیره فاصله دوباره یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره یک پایه بلند یک زنجیره (هر زنجیره فاصله که میاندازیم یک پایه بلند از زیر ول میکنیم و روی خانه های حالی را پایه بلند میزنیم و به همین صورت تا انتها پیش میرویم و رجهای شش و هفت و هشت نیز مانند رج پنج بافته میشود.

به همین صورت هر چهار رج یکبار بافت را عوض میکنیم وقتی پتو بافته شد دور تا دور بافت را حاشیه میزنیم

به این صورت که ابتدا رج اول (دور تا دور یک پایه بلند یک زنجیره زده رج دو درون یک خانه سه پایه دوبل سه زنجیره سه پایه دوبل سه زنجیره )به عنوان فاصله از زیر پنج خانه ول میکنیم و دوباره سه پایه دوبل سه زنجیره سه پایه دوبل میزنیم و تا انتها تکرار میکنیم

دو رج بعد را مثل رج دوم میبافیم.

آموزش بافت روتختی با موتیف

آموزش بافت پتو نوزادی باموتیف برگ برجسته

آموزش بافت روتختی با موتیف

مدل برگی برجسته مناسب برای رو تختی و کوسن
این مدل به شکل لوزی بافته میشود:

 چهار لوزی را در کنار هم طوری دوخت میزنیم که به شکل مربع قرار بگیرد و با ۵ دانه شروع میشود
رج اول : یکی از رو یکی از زیر یک ژوته یکی از زیر یک ژوته یکی از زیر یکی از رو
رج دوم : قبل از بافت یکی اضافه کرده یکی از زیر ۵ تا از رو یکی از زیر
رج سوم : یکی اضافه کرده یکی از رو ۲تا از زیر یک ژوته یکی از زیر یک ژوته دو دانه از زیر دو دانه از رو
رج چهارم :یکی اضافه کرده ۲دانه از زیر ۷ تا از رو و یکی اضافه کرده ۲تا از زیر
رج پنجم : یکی اضافه کرده ۳تا از رو ۳تا از زیر یک ژوته یکی از زیر یک زوته۳تا از زیر ۳تا از رو
رج ششم : یکی اضافه کرده سه تا از زیر ۹دانه از رو ۴ تا از زیر
رج هفتم : بکی اضافه کرده ۴تا از رو ۴تا از زیر یک ژوته یکی از زیر یک ژوته ۴ تا از زیر ۴تا از روع
رج هشتم : یکی اضافه کرده ۴تا از زیر ۱۱تا از رو ۵تا از زیر
رج نهم : یکی اضافه کرده ۵ داته از رو ۵تا از زیر یک زوته یکی از زیر یک ژوته ۵تااز زیر ۵تا از رو
رج دهم : یکی اضافه کرده ۵دانه از زیر ۱۳ دانه از رو ۶ دانه از زیر

آموزش بافت روتختی با موتیف

رج یازدهم : یکی اضافه کرده ۶تا از رو ۶تا از زیر یک ژوته یکی از زیر یک ژوته ۶تا از زیر ۶تا از رو
رج دوازدهم : یکی اضافه کرده ۶تا از زیر ۱۵ تا از رو ۷تا از زیر
رج سیزدهم : یکی اضافه کرده ۷ تا از رو ۷تا ا. زیر یک ژوته یکی از زیر یک ژوته ۷تا از زیر ۷تا ا. رو
رج چهاردهم : یکی اضافه کرده ۷تا از زیر ۱۷ تا از رو ۸تا از زیر
رج پانزدهم : یکی اضافه کرده ۸تا از رو ۲تا از زیر یکی کرده ۱۳ دانه از زیر ۲دانه را از زیر یکی کرده ۸تا از رو
رج شانزدهم : یکی اضافه کرده ۸تا از زیر ۱۵تا از رو ۹تا از زیر
رج هفدهم : یکی اضافه کرده ۹تا از رو ۲تا از زیر یکی کرده ۱۱تا از زیر ۲تا از زیر با هم یکی کرده۹تا از رو
رج هبجدهم : یکی اضافه کرده ۹تا از زیر ۱۳ تا از رو ۱۰ تا از زیر
رج نوزدهم : یکی اضافه کرده ۱۰ تا از رو ۲تا از زیر با هم یکی کرده۹ دانه از زیر ۲ تا با هم یکی کرده ۱۰تا از رو
رج بیستم : یکی اضافه کرده ۱۰ دانه از زیر۱۱دانه از رو ۱۱ داته از زیر
رج بیست و یکم : یکی اضافه کرده ۱۱ داته از رو ۲دانه از زیر با هم یکی کرده۷ دانه از زیر ۲ تا از زیر با هم یکی کرده۱۱ تا از رو

آموزش بافت روتختی با موتیف

رج بیست و دوم : یکی اضافه کرده ۱۱ دانه از زیر ۹دانه از رو ۱۲ دانه از زیر
رج بیست و سوم : یکدانه اضافه کرده ۱۲ دانه از رو ۲ دانه از زیر یکی کرده ۵دانه از زیر ۲ دانه از زیر با هم یکی کرده ۱۲ دانه از رو
همینطور ادامه میدهیم تا دانه انتهایی برگ به یک دانه برسد و تا اینجا لوزی کامل شده
بعد بقیه لوزی را تمام ژوته بافته و از هر طرف همانطور که اضافه کرده بودین دوتا یکی کرده تا به ۵ دانه

کافیه  چند موتیف به این روش بافته و بهم وصل کنید تا یک پتو درست بشه

و بعد دورتادور پتو رو به دلخواه و سلیقه خودتون حاشیه بزنید

 

 

اگه اینجوری یاد نمیگیرید میتونید آموزش پتو و روتختی رو

با فیلم فارسی و رفع اشکال مربی داشته باشید

 دریافت آموزش پتو و روتختی با فیلم فارسی و رفع اشکال مربی

آموزش بافت پتو و روتختی قلاب بافی با نقشه

 

 

2 دیدگاه‌ها

 1. من خیلی دوست دارم موتیف بافی رو یاد بگیرم چون باهش میشه هم پتو و روتختی بافت هم لباس و مانتو و… کلی چیزای دیگه
  سوالم اینکه آموزش پیتو بافی همون آموزش موتیف بافیه؟ یا فرق میکنه؟؟
  ممنون میشم جواب بدید زودتر

  • با سلام و احترام
   بله در این آموزش بافت موتیف رو یاد میگیرید.
   برای دریافت اطلاعات بیشتر به شماره تلگرام زیر پیام دهید:
   ۰۹۰۱۴۸۲۹۵۰۴
   با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی تلگرام